istilah

BIOS

Apakah BIOS?

BIOS (Sistem Output Input Asas) ialah perisian tegar pada PC x86. Akronim itu bertepatan dengan perkataan Yunani kuno yang ditulis 'bios' dalam abjad Latin, yang bermaksud 'kehidupan'. Ini bukan satu kebetulan; ia menunjukkan bahawa BIOS menghidupkan komputer.

BIOS memulakan komponen perkakasan selepas komputer dihidupkan, iaitu apabila sistem dimulakan. Proses itu dipanggil ujian kuasa atas kendiri (POST ). Ia mencipta jadual ACPI yang kemudiannya sistem pengendalian mengawal pengurusan tenaga perkakasan. BIOS juga mempunyai maklumat konfigurasi dan perkakasan. BIOS menentukan parameter masa modul memori, serta kekerapan jam dan voltan operasi pemproses utama. BIOS kemudian memulakan sistem pengendalian dan kemudian tidak lagi memainkan peranan.

Memulakan sistem pengendalian dipanggil but . Semasa proses but, perkakasan dikonfigurasikan menggunakan tetapan dalam BIOS. Parameter (alamat, IRQ, slot, dll.) sepenuhnya atau sebahagiannya diambil alih oleh sistem pengendalian dan diuruskan secara bebas.